Number of the records: 1  

Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II.

 1. Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác] / Alžbeta Foltínová a kolektív ; redakčné a zostavovateľské práce Miroslav Tóth. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 85 s. -- Výstup z riešenia II. etapy grantovej úlohy VEGA a SAV - VEGA 1/0686/08 - Bibliogr. odkazy. Resumé. -- ISBN 978-80-225-2977-8

  I. Tóth, Miroslav
  II. Majdúchová, Helena
  III. Petráková, Zora
  IV. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra podnikovohospodárska ((Bratislava, Slovensko))

  65.012
  BA004

Number of the records: 1