Number of the records: 1  

Inovácie a konkurencieschopnosť firiem riadenie inovácií na úrovni firmy, SR a EÚ

  1. Arbe, Tatiana Inovácie a konkurencieschopnosť firiem riadenie inovácií na úrovni firmy, SR a EÚ / Tatiana Arbe. -- Obr., tab. -- VEGA 1/0536/10 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Krajiny strednej a východnej Európy, ktoré sú novými členskými krajinami Európskej únie, venujú osobitnú pozornosť problematike rozvoja svojich ekonomík. Konkurencieschopnosť firiem a podnikov v SR. Hlavné opatrenia inovačnej stratégie SR na roky 2007 až 2013.

    In Ekonomika a manažment podnikov 2010 : medzinárodná vedecká konferencia : 5.-6. október 2010, Zvolen : [zborník]. -- Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-228-2150-6. -- S. 160-167

    I. Ekonomika a manažment podnikov 2010 : medzinárodná vedecká konferencia : 5.-6. október 2010, Zvolen : [zborník]. -- S. 160-167

    339.92
    BA004
Number of the records: 1