Number of the records: 1  

Globalizačné trendy vo svetovej ekonomike a možnosti zapojenia sa SR do nich

  1. Zahorjanová, Zuzana Globalizačné trendy vo svetovej ekonomike a možnosti zapojenia sa SR do nich : diplomová práca / Zuzana Zahorjanová ; škol. Mária Tokárová. -- Bratislava, 2010. -- 67 s.

    I. Tokárová, Mária
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Number of the records: 1