Number of the records: 1  

Zahraničný obchod medzi EÚ a krajinami SNŠ

  1. Kašťáková, Elena Zahraničný obchod medzi EÚ a krajinami SNŠ = Foreign trade between EU and CIS countries / Elena Kašťáková. -- Graf, tab. -- VEGA 1/0184/08 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Analýza vývoja zahraničného obchodu EÚ s krajinami SNŠ prostredníctvom vývoja zahraničného obchodu v rámci organizačného zoskupenia SNŠ. Hlavné komodity vzájomného obchodovania EÚ s týmito krajinami.

    In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 278-282

    I. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 278-282

    339.5
    BA004