Number of the records: 1  

Hradecké ekonomické dni 2010 - Ekonomický rozvoj a management regiónov - Výsledky medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2.-3. februára 2010, ktorú usporiadala Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradca Králové v Hradci Králové

  1. Gertler, Ľubomíra Hradecké ekonomické dni 2010 - Ekonomický rozvoj a management regiónov - Výsledky medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2.-3. februára 2010, ktorú usporiadala Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradca Králové v Hradci Králové = Economic days of Hradec 2010 - Economic development and management of regions - Results of an international scientific conference held 2-3 february 2010, organized by the Faculty of informatics and management, University of Hradec Kralove in Hradec Kralove / Ľubomíra Gertler. -- Informácie o medzinárodnej vedeckej konferencii v Hradci Královom, ktorá sa uskutočnila v dňoch 2.-3. februára 2010. Konferencia bola zameraná na všeobecnú problematiku ekonomického rozvoja regiónov EÚ a poskytla širokú platformu na diskusiu o otázkach vzdelania, znalostného manažmentu a rozvoja kultúry, ktoré vyzdvihla ako základné determinanty rozvoja každého regiónu.

    In Region direct : the international scientific journal : medzinárodný vedecký časopis. -- Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2010. -- ISSN 1337-8473. -- Roč. 3, č. 1 (2010), s. 93-94

    I. Region direct : the international scientific journal medzinárodný vedecký časopis. -- Roč. 3, č. 1 (2010), s. 93-94

    332.1
    BA004
Number of the records: 1