Number of the records: 1  

Profil zákazníka a tvorba rozvojového plánu obchodu s dôležitým zákazníkom

  1. Oreský, Milan Profil zákazníka a tvorba rozvojového plánu obchodu s dôležitým zákazníkom. 9.8 / Milan Oreský

    In Nákup a predaj : praktikum. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. -- 143 s. [8,33 AH]. -- ISBN ISBN 80-225-2188-4. -- S. 101-102

    I. Nákup a predaj : praktikum. -- S. 101-102
    BA004
Number of the records: 1