Number of the records: 1  

Finančné plánovanie ako súčasť finančného riadenia podniku

  1. Gansej, Marek Finančné plánovanie ako súčasť finančného riadenia podniku : bakalárska práca / Marek Gansej ; školiteľ: Kristína Jančovičová Bognárová. -- Bratislava, 2011. -- 75 s.

    I. Jančovičová Bognárová, Kristína
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra financií ((Bratislava, Slovensko))
    BA004