Number of the records: 1  

Zhodnotenie finančnej situácie Českej podnikateľskej pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group v období 2003-2010

 1. Lukáč, Miroslav Zhodnotenie finančnej situácie Českej podnikateľskej pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group v období 2003-2010 / Miroslav Lukáč, Eva Kafková. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Finančná analýza Českej podnikateľskej pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group za roky 2003-2010,

  In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. -- Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2011. -- ISSN 1212-415X. -- Č. 2 (2011), s. 110-118

  I. Kafková, Eva
  II. Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. -- Č. 2 (2011), s. 110-118

  368
  BA004