Number of the records: 1  

Tvorba variabilného symbolu na správne označenie platby dane

  1. Kušnírová, Jana Tvorba variabilného symbolu na správne označenie platby dane / Jana Kušnírová. -- Popis urobený: 21. 2. 2012 - Vyšlo: 3.1. 2012 - Novinky v oblasti dane z príjmov. Nový systém daňových účtov, ako aj nová forma identifikácie platby dane prostredníctvom variabilného symbolu. Identifikátor určený správcom dane na označenie platby dane.

    In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi : portál. -- Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., cop. 1997-2011. -- ISSN 1338-4740. -- [s. 1] online

    I. Mzdové účtovníctvo a personalistika profi : portál. -- [s. 1] online

    336.2
    BA004