Number of the records: 1  

Dunaj opäť oslavoval

 1. Poórová, Jana Dunaj opäť oslavoval / Jana Poórová, Peter Škoda. -- Tab. -- Bibliogr. odkazy - Informácie o Dunaji pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja (29.6.). Štáty tvoriace povodie Dunaja. Dunaj na Slovensku. Hydrologické pomery, ovplyvnenie hydrologického režimu.

  In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. -- Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. -- ISSN 0322-886X. -- Roč. 58, č. 7-8 (2015), s. 16-18

  I. Škoda, Peter
  II. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. -- Roč. 58, č. 7-8 (2015), s. 16-18

  626/627
  BA004