Number of the records: 1  

Transferové oceňovanie: keď zaklope daňový úrad

  1. Jelínek, Michal Transferové oceňovanie: keď zaklope daňový úrad / Michal Jelínek. -- Dokumentácia o transferovom oceňovaní vytvorená špecialistami.

    In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. -- ISSN 1335-0897. -- Roč. 24, č. 10 (2019), s. 210-212

    I. Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Roč. 24, č. 10 (2019), s. 210-212
    BA004