Number of the records: 1  

Hodnotenie efektívnosti výskumu

 1. Varcholová, Tatiana Hodnotenie efektívnosti výskumu / Tatiana Varcholová, Tomasz Wolowiec. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Rozvoj výskumu a vývoja ako jedna z priorít Európskej únie a podmienka pre zabezpečenie konkurencieschopnosti voči USA a Japonsku. Klasifikácia a náplň ukazovateľov hodnotenia výskumu a vývoja vo vyspelých krajinách EÚ. Ukazovatele hodnotenia vstupov. Ukazovatele hodnotenia výsledkov výskumu a vývoja a ich účinkov. Ukazovatele hodnotenia využitia výsledkov výskumu a vývoja. Problémy hodnotenia výskumu a iniciatívy Slovenskej republiky na ich riešenie.

  In Mižnarodnij naukovij visnik. -- Užgorod : Zakarpatskij deržavnij universitet, 2012. -- ISSN 2218-5348. -- Vip. 5 (2012), s. 14-19

  I. Wolowiec, Tomasz
  II. Mižnarodnij naukovij visnik. -- Vip. 5 (2012), s. 14-19

  001.891/.892
  BA004