Number of the records: 1  

Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe IV

 1. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe IV. Medzinárodná vedecká konferencia (24.-25.5.2012 : Bratislava, Slovensko) Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe IV [elektronický zdroj] : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 24. a 25. mája 2012 / editori: Helena Šajgalíková, Svatava Šimková ; recenzenti: Marie Hanzlíková, Zuzana Ondrejová. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. -- CD-ROM [132 s., 6,98 AH]. -- ISBN 978-80-225-3514-4

  I. Šajgalíková, Helena
  II. Šimková, Svatava
  III. Hanzlíková, Marie
  IV. Ondrejová, Zuzana
  V. Česká a Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC) ((Bratislava, Slovensko))
  VI. Univerzita Komenského v Bratislave.Filozofická fakulta ((Bratislava, Slovensko))

  37
  BA004