Number of the records: 1  

[Acta andragogika 3]

  1. Tokárová, Mária [Acta andragogika 3] / Mária Tokárová. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Recenzia na zborník, ktorý rozvíja historický, teoretický, metodologický, legislatívny, ale aj praktický aspekt andragogiky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou problematiky rozvoja ľudských zdrojov. - Recenzia na: Acta andragogika 3. -- Bratislava : FF UK, 2013. -- s. 321. -- ISBN ISBN 978-80-223-3369-6

    In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. -- ISSN 1336-1732. -- Roč. 6, č. 3 (September 2013), s. 149-153

    I. Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 6, č. 3 (September 2013), s. 149-153

    37
    BA004
Number of the records: 1