Number of the records: 1  

Energy security in Africa

  1. Hlavová, Natália Energy security in Africa / Natália Hlavová. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Pojem energetická bezpečnosť. Energetická bezpečnosť v Afrike.

    In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. -- ISSN 0323-262X. -- Roč. 46, č. 2 (2017), s. 126-136

    I. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 46, č. 2 (2017), s. 126-136
    BA004