Number of the records: 1  

[Nákup a predaj. Obchodné funkcie priemyselných podnikov]

  1. Oreský, Milan [Nákup a predaj. Obchodné funkcie priemyselných podnikov] / Milan Oreský. -- Recenzia na učebnicu, ktorá sa skladá z troch častí - priemyselný trh, nákup a predaj. Kniha má pomôcť pri prekonávaní niektorých zjednodušení interpretácii nákupu a predaja. - Recenzia na: Nákup a predaj. Obchodné funkcie priemyselných podnikov. -- Bratislava : Wolters Kluver, 2017. -- 232 s.

    In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. -- ISSN 1337-7493. -- Roč. 10, č. 37 (2017), s. 126-129

    I. Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 10, č. 37 (2017), s. 126-129
    BA004