Number of the records: 1  

Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLVI.

 1. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLVI. [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XLVI. : Non-Conference Reviewed Collection of Papers / zostavil/editor: Daniel Lančarič ; recenzenti/reviewers: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. -- Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. -- online [115 s.]. -- Popis urobený: 21.3.2018. -- ISBN 978-80-8177-044-9

  I. Lančarič, Daniel
  II. Repka, Richard
  III. Šipošová, Martina
  IV. Lagerová, Viera V. Názov : Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 46.

  8
  BA004