Number of the records: 1  

Opatrnejšie s tou pridanou hodnotou v priemysle!

  1. Morvay, Karol Opatrnejšie s tou pridanou hodnotou v priemysle! / Karol Morvay. -- Grafy, tab. -- Popis urobený: 26.4.2018 - Pri posudzovaní výkonnosti a konkurencieschopnosti priemyslu sa stretávame so zmätkom okolo toho, či je tam „málo“ alebo „veľa“ pridanej hodnoty, či v produktivite práce SR predstihuje okolité krajiny alebo zaostáva. A pritom všetko môže byť „pravda“- stačí si vybrať ten „správny“ výpočet a niektoré pojmy používať trochu voľnejšie. Rôzne vyjadrená produktivita práce v priemyselnej výrobe. Produktivita práce v priemyselnej výrobe počítaná z produkcie alebo z pridanej hodnoty, obzvlášť v SR je rozdiel veľmi výrazný.

    In Monitor hospodárskej politiky. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. -- ISSN 2453-9287. -- Č. 1 (2018), s. 18-21 online

    I. Monitor hospodárskej politiky. -- Č. 1 (2018), s. 18-21 online
    BA004