Number of the records: 1  

Interkulturelle Kompetenz in Lehre und Praxis (Am Beispiel eines selbsterstellten authentischen Textes mit festen Redewendungen)

  1. Lišková, Danuša Interkulturelle Kompetenz in Lehre und Praxis (Am Beispiel eines selbsterstellten authentischen Textes mit festen Redewendungen) / Danuša Lišková, Jana Pospíšilová. -- Cieľom tohto príspevku je zdôrazniť význam medzikultúrnej kompetencie a frazeológie v Európe vo výučbe nemeckého jazyka s osobitnou pozornosťou na zážitkové učenie. Prostredníctvom autentickej poviedky autorky skombinovali interkulturalitu a frazeológiu a zdôraznili využitie tohto typu textu vo vyučovaní cudzích jazykov.

    In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht Seresová, Katarína. -- Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. -- 177 s. [10,11 AH]. -- ISBN ISBN 978-3-339-10292-8. -- S. 107-116

    I. Pospíšilová, Jana
    II. Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. -- S. 107-116
    BA004