Number of the records: 1  

Rola učiteľa v projektovom vyučovaní

  1. Chmelárová, Zuzana Rola učiteľa v projektovom vyučovaní = Role of the Teacher in the Project Teaching / Zuzana Chmelárová, Andrea Čonková. -- KEGA 022/EU-4-2016 - Výsledky výskumu názorov učiteľov na Slovensku na rolu učiteľa a najdôležitejšie funkcie interakcie medzi učiteľom a žiakom v projektovom vyučovaní. Odporúčania pre vzbudenie motivácie a samostatnosti žiakov v projektovom vyučovaní, ktoré sú primárnym predpokladom pre ich úspešnú prácu.

    In Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 3. ročníku mezinárodní vědecké konference Berková, Kateřina. -- Praha : Extrasystem, 2018. -- 214 s.. -- ISBN ISBN 978–80–87570–40–1. -- S. 73-78 online

    I. Čonková, Andrea
    II. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 3. ročníku mezinárodní vědecké konference. -- S. 73-78 online
    BA004
Number of the records: 1