Number of the records: 1  

K dvojznačnosti pojmu zodpovednosť

  1. Muránsky, Martin K dvojznačnosti pojmu zodpovednosť / Martin Muránsky. -- Úvaha nad troma kapitolami aktuálnej práce Podoby zodpovednosti, ktorá vychádza z analýzy kľúčového fenoménu egalitárnej autonómie v kontexte Tugendhatovej a v jednom prípade aj Nietzscheho filozofie.

    In Filozofia. -- Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. -- ISSN 0046-385X. -- Roč. 74, č. 3 (2019), s. 238-251

    I. Filozofia. -- Roč. 74, č. 3 (2019), s. 238-251
    BA004