Number of the records: 1  

K otázke kolektívnej morálnej zodpovednosti neštruktúrovaných zoskupení

  1. Smreková, Dagmar K otázke kolektívnej morálnej zodpovednosti neštruktúrovaných zoskupení / Dagmar Smreková. -- Myšlienka kolektívnej morálnej zodpovednosti je zmysluplná aj na úrovni neštruktúrovaných zoskupení, teda zoskupení, ktoré nemajú stabilnú identitu schopnú pretrvať v čase. Na to, aby také zoskupenie nadobudlo status konajúceho (angl. agens) a mohlo niesť morálnu zodpovednosť (napríklad za odvrátenie zla v situáciách, ktoré vyžadujú kolektívnu akcieschopnosť), nemusí nevyhnutne splniť podmienky charakteristické pre štruktúrovanú skupinu; a nepotrebuje ani mať vlastnosti, ktoré sú zvyčajne predpokladom na označenie agensa ako zodpovedného za svoje činy – ako autonómia vôle, kognitívne schopnosti, úmysel a kontrola nad svojím konaním.

    In Filozofia. -- Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. -- ISSN 0046-385X. -- Roč. 74, č. 8 (2019), s. 608-621

    I. Filozofia. -- Roč. 74, č. 8 (2019), s. 608-621
    BA004