Number of the records: 1  

Monitorovanie bezpečnosti potravín v Slovenskej republike

 1. Title Monitorovanie bezpečnosti potravín v Slovenskej republike
  Parallel titleMonitoring food safety in the Slovak Republic
  Author infoAlica Lacková
  Author Lacková Alica EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 360-365. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  Issue dataGraf, tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.56 - Kontrola akosti. Hospodárenie s nástrojmi. Hospodárenie s materiálom, surovinami a výrobkami
  Keywords bezpečnosť potravinová * systém riadenia kvality * Slovensko * Európska únia * výmena informácií * ochrana spotrebiteľa
  AnnotationSystém manažérstva bezpečnosti potravín. Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF). Zabezpečovanie systému rýchlej výmeny informácií v Slovenskej republike. Výsledky monitorovania bezpečnosti potravín v SR.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-067, originál dokumentu

Number of the records: 1