Number of the records: 1  

Interkulturelle Kompetenz in Lehre und Praxis (Am Beispiel eines selbsterstellten authentischen Textes mit festen Redewendungen)

 1. Title Interkulturelle Kompetenz in Lehre und Praxis (Am Beispiel eines selbsterstellten authentischen Textes mit festen Redewendungen)
  TranslationMedzikultúrna kompetencia vo výučbe a praxi (na príklade vlastného textu s pevnými slovnými spojeniami)
  Author infoDanuša Lišková, Jana Pospíšilová
  Author Lišková Danuša EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Co-authors Pospíšilová Jana EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. S. 107-116. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018 / Seresová Katarína ; Zavrl Irena ; Štefančík Radoslav. ISBN 978-3-339-10292-8
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionGermany
  Keywords didaktika * jazyky cudzie * vyučovanie * literatúra * frazeológia * kultúra * vzťahy interkultúrne
  AnnotationCieľom tohto príspevku je zdôrazniť význam medzikultúrnej kompetencie a frazeológie v Európe vo výučbe nemeckého jazyka s osobitnou pozornosťou na zážitkové učenie. Prostredníctvom autentickej poviedky autorky skombinovali interkulturalitu a frazeológiu a zdôraznili využitie tohto typu textu vo vyučovaní cudzích jazykov.
  Public work categoryScientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00502-010, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF440.6 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1