Search results

 1. MOROZKINA, T.V. et al. Refleksija v obučenii inostrannym jazykam s učëtom mežkuľturnogo podchoda. In Language Theory and Intercultural Communication. - Kursk : Kursk State University. ISSN 2219-8660, 33, no. 2, (2019.
  article

  article

 2. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. English Idioms - Theory and Practice. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 14, s. 48-54. KEGA 015EU-4/2017.
  article

  article

 3. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. English Idiomatic Expressions in Business Communication. In Molodëž` i nauka: slovo, tekst, ličnosť. Meždunarodnaja molodëžnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Molodëž` i nauka: slovo, tekst, ličnosť : materialy IV Meždunarodnoj molodëžnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 17.-18 maja 2018 goda, Uľjanovsk. - Uľjanovsk : UlGPU im. I. N. Uľjanova, 2018. ISBN 978-5-86045-982-3, s. 58-65. KEGA 015EU-4/2017.
  article

  article

 4. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Idiomatické výrazy vo výučbe odborného anglického jazyka. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 391-398 CD-ROM. KEGA 015EU-4/2017.
  article

  article

 5. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Ambiguita v diplomatickom jazyku. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 93-96 CD-ROM.
  article

  article

 6. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila - RUSIŇÁK, Peter. Jazyk ako nástroj zahraničnej politiky. In Európa v ohrození. - [Brno] : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1313-7, s. 159-184 [1,25 AH].
  article

  article

 7. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Communication in diplomacy as an example of intercultural interaction. In Moloďož i nauka: problemy sovremennoj filologii i metodiki prepodavanija filologičeskich disciplin. Meždunarodnaja moloďožnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Moloďož i nauka: problemy sovremennoj filologii i metodiki prepodavanija filologičeskich disciplin : materialy 7. Meždunarodnoj moloďožnoj naučno-praktičeskoj konferencii : Uľjanovsk, [22.4.2017]. - Uľjanovsk : Izdateľstvo UlGPU im. I. N. Uľjanova, 2017. ISBN 978-5-86045-924-3, s. 163-173 online.
  article

  article

 8. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Význam cudzieho jazyka v diplomatickom prostredí. In Didaktické stratégie pri výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1344-1, s. 121-134 [1,03 AH].
  article

  article

 9. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Diplomatic notes and their linguistic characteristics. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 6. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 5. a 6. novembra 2015 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4252-4, s. 146-149 CD-ROM.
  article

  article

 10. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Interná korešpondencia ako forma diplomatickej komunikácie. In Jazyk, kultúra a spoločnosť. Aktuálny pohľad do vedeckého diskurzu : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2016. ISBN 978-80-972278-1-4, s. 105-115 CD-ROM.
  article

  article