Search results

 1. MOKOŠOVÁ, Daša - VAŠEK, Libor. IFRIC 19 Vysporiadanie finančných záväzkov kapitálovými nástrojmi (nová interpretácia). In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 4, s. 52-54.
  article

  article

 2. RABATINOVÁ, Marcela. Výpočet zamestnaneckej prémie. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 4, s. 62.
  article

  article

 3. PARIŠOVÁ, Renáta. Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v Slovenskej republike. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 5, s. 39-45. Available on Internet: <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/5-2010-1/Zostavenie-konsolidovanej-uctovnej-zavierky-v-Slovenskej-republike/>
  article

  article

 4. RABATINOVÁ, Marcela. Zdaňovanie študentov daňou z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 5, s. 13-18. Available on Internet: <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/5-2010-1/Zdanovanie-studentov-danou-z-prijmov/>
  article

  article

 5. STRIČÍK, Michal. Ako poukázať 2 percentá dane z príjmov v roku 2010. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 3, s. 15.
  article

  article

 6. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Odložená daň z príjmov pri nepeňažnom vklade jednotlivých zložiek majetku do základného imania. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 6, s. 44-46. Available on Internet: <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/6-2010-1/Odlozena-dan-z-prijmov-pri-nepenaznom-vklade-jednotlivych-zloziek-majetku-do-zakladneho-imania/>
  article

  article

 7. RABATINOVÁ, Marcela. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane za rok 2009. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 3, s. 8-15. Available on Internet: <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/3-2010-1/Uplatnenie-nezdanitelnych-casti-zakladu-dane-za-rok-2009/>
  article

  article

 8. RABATINOVÁ, Marcela. DPH pri fakturovaní služby pre firmu z ČR. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 5, s. 63.
  article

  article

 9. RABATINOVÁ, Marcela. Zdaňovanie služieb od 1. januára 2010 daňou z pridanej hodnoty. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 3, s. 16-22.
  article

  article