Search results

 1. PODPIEROVÁ, Anna. Register-based statistics in the Netherlands. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0011-8265, 2016, roč. 58, č. 4, p. 349.
  article

  article

 2. ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť žien Slovenska podľa výsledkov sčítania 2011. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 4, s. 35-53.
  article

  article

 3. ROSIČOVÁ, Katarína et al. Regional mortality by socioeconomic factors in Slovakia: a comparison of 15 years of changes. In International journal for equity in health. - London : BIOMED Central. ISSN 1475-9276, 2016, vol. 15, pp. 1-8 online. CZ.1.07/2.3.00/20.0063, Euro-Heathy project no. 643398.
  article

  article

 4. BENŽA, Mojmír et al. Národnostný atlas Slovenska. Bratislava : DAJAMA, 2015. 55 s. ISBN 978-80-8136-053-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Národnostný atlas Slovenska

  book

 5. CHAJDIAK, Jozef. Poznámky k demografickému vývoju v Slovenskej republike. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 3, s. 20-22. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0208403/fss0315.pdf>
  article

  article

 6. COSS, Soňa. Analýza vplyvu vekových skupín na zmenu strednej dĺžky života pri narodení. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 403-408 CD-ROM.
  article

  article

 7. ŠUSTOVÁ, Šárka - ZYKMUNDOVÁ, Eliška. Pracují a přesto jsou chudí : srovnávací analýza pracujících chudých v Česku a na Slovensku podle dát z výběrového štření EU - SLIC. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 2, s. 52-66. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0184581/Slovenska_statistika_a_demografia_2_2014.pdf>
  article

  article

 8. GÁFRIKOVÁ, Oľga. Je sčítanie pre samosprávu motivujúce? : poznatky a skúsenosti z participácie samosprávy na SODB 2011 v bratislavskej mestskej časti Rusovce. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 3, s. 71-83. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0190640/Slovenska_statistika_a_demografia_3_2014.pdf>
  article

  article

 9. FRANKOVIČ, Boris. Ochrana dôverných štatistických údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 3, s. 37-48. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0190640/Slovenska_statistika_a_demografia_3_2014.pdf>
  article

  article

 10. VAŇO, Boris. Sčítanie obyvateľstva na Slovensku - súčasnosť a perspektívy. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 3, s. 102-113. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0190640/Slovenska_statistika_a_demografia_3_2014.pdf>
  article

  article