Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.

Šúbertová Elena
kniha, ISBN: 978-80-225-2885-6