Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa a podmienky nároku na dávku garančného poistenia

Strýčková Jolana
článok