Počet záznamov: 1  

Význam marketingovej prezentácie začínajúcich malých a stredných podnikov prostredníctvom sociálnych médií

 1. SYS0227192
  LBL
   
  00000nla--22^^^^^---450-
  005
   
  20181130135243.5
  017
  70
  $2 DOI
  100
   
  $a 20170217d2016łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Význam marketingovej prezentácie začínajúcich malých a stredných podnikov prostredníctvom sociálnych médií $f Miroslav Uhliar
  215
   
  $c Grafy, obr., tab.
  301
   
  $a KEGA 042EU-4/2014
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Charakteristika MSP. Marketingová prezentácia MSP prostredníctvom sociálnych sietí. Využívanie jednotlivých platforiem sociálnych sietí užívateľmi. Poradie významnosti jednotlivých sociálnych sietí z hľadiska marketingu. Benefity marketingu na sociálnych sietiach. Potreba vzdelávania sa podnikateľov, marketingových pracovníkov a študentov v oblasti využívania sociálnych sietí na marketingové účely pre ich lepšie uplatnenie sa na trhu.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0224632 $1 010 $a 978-80-261-0648-7 $1 200 1 $a Trendy v podnikání 2016 $b elektronický zdroj $e recenzovaný sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference, Plzeň, 10.-11.11.2016 $v [S. 1-7] CD-ROM $1 210 $a Plzeň $c Západočeská univerzita v Plzni $d 2016 $1 215 $a CD-ROM [500 s.] $1 710 12 $a Trendy v podnikání 2016 $b Mezinárodní vědecká konference $e Plzeň, Česko $f 10.-11.11.2016
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004293 $a podnik malý
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004308 $a podnik stredný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0005850 $a prezentácia firemná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003211 $a marketing
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0036802 $a siete sociálne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0057282 $a médiá sociálne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0026914 $a benefity
  675
   
  $a 681.324 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000374 $x Počítačové systémy. Počítačové siete
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0008087 $a Uhliar $b Miroslav $p EUBFPMKPO $4 070 $9 100 $f 1981- $T Katedra podnikovohospodárska FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20170217 $g AACR2
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1