Počet záznamov: 1  

Environmentálne aspekty rozvoja mikroregiónu "Horné Záhorie- Unín"

  1. PAVLIČKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Jana. Environmentálne aspekty rozvoja mikroregiónu "Horné Záhorie- Unín". In Geografické informácie 13. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. ISBN 978-80-8094-637-1. ISSN 1337-9453, 2009, č., s. 157-162. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0135026/Geograficke_informacie_13_2009.pdf>
    článok

    článok