Počet záznamov: 1  

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so zameraním na syndróm CAN v podmienkach Slovenskej republiky

  1. MALÍKOVÁ, Patrícia. Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so zameraním na syndróm CAN v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Mária Husáková. Bratislava, 2015. 90 s.
    kniha

    kniha


Počet záznamov: 1