Počet záznamov: 1  

Význam kvality ľudského kapitálu pre organizáciu a jeho špecifiká

  1. GÁBOR, Vladimír - PUDŁO, Patrycja. Význam kvality ľudského kapitálu pre organizáciu a jeho špecifiká. In SEMAFOR '09 - Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2841-2, s. 485-497
    Ohlasy:
    [4] OLEXOVÁ, Cecília - STANKOVIČ, Lýdia. Aplikácie personálnych informačných systémov. In Faktory úspešnosti zavádzania a využívania Business Intelligence v riadení podnikov na Slovensku : zborník vedeckých prác, 2. vedecký worshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0350/10, Košice, 11.11.2011 [elektronický zdroj]. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, s. r. o., 2011. ISBN 978-80-89383-14-6, s. [1-8]. VEGA 1/0350/10.
    [3] MAJERNÍK, Milan. Profilácia ľudských zdrojov pre integrovaný manažérsky systém. In Pracownicy jako akcelerator (teoria wyniki badań). - Rzeszów : IDEAL S.C., 2012. ISBN 978-83-61798-64-4, s. 459-506, [1,53 AH].
Počet záznamov: 1