Počet záznamov: 1  

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb ... o správe daní a poplatkov

  1. Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb ... o správe daní a poplatkov. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2010. ISSN 1335-9568, 2010, roč. 17, č. 3-4, s. 223-319.
Počet záznamov: 1