Počet záznamov: 1  

Životné poistenie a jeho súčasný vývoj

  1. KOŠÍK, Oto. Životné poistenie a jeho súčasný vývoj. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2008. ISSN 1336-8818, 2008, roč. 5, č. 1, s. 66-74.
Počet záznamov: 1