Počet záznamov: 1  

Metódy a modely ohodnocovania akcií ako základného druhu majetkového cenného papiera a ich aplikácia na vybranú slovenskú akciovú spoločnosť

  1. ZACHAR NINČÁK, Lucia. Metódy a modely ohodnocovania akcií ako základného druhu majetkového cenného papiera a ich aplikácia na vybranú slovenskú akciovú spoločnosť : dizertačná práca. Škol. Božena Hrvoľová. Bratislava, 2010. 183 s.