Počet záznamov: 1  

Nákupné správanie: aspekt hodnotového reťazca spotrebiteľa

  1. RICHTEROVÁ, Kornélia - LABSKÁ, Helena. Nákupné správanie: aspekt hodnotového reťazca spotrebiteľa. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 533-540. VEGA 1/0652/10
    Ohlasy:
    [4] KITA, Pavol - JURKOVIČOVÁ, Lujza - KOVÁČOVÁ, Natália. Zbierka úloh z marketingu pre stredné školy. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 95 s. [5,618 AH]. KEGA 012EU-4/2011. ISBN 978-80-225-3233-4.
Počet záznamov: 1