Počet záznamov: 1  

Vymáhateľnosť práva v Slovenskej republike v súvislosti s predstavením tuzemského bezregresného faktoringu s dôrazom na získanie požadovanej likvidity

  1. PUCHÁ, Nikoleta. Vymáhateľnosť práva v Slovenskej republike v súvislosti s predstavením tuzemského bezregresného faktoringu s dôrazom na získanie požadovanej likvidity. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2011. ISSN 1337-0839, 2011, roč. 5, č. 1, s. 41-43.