Počet záznamov: 1  

Ekonomika a manažment podniku

  1. Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax = Economics and business management : journal for economic theory an practice [elektronický zdroj]. -- Roč. 1, č. 1 (2003)-2009. -- Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky. -- Cieľom časopisu je prinášať originálne redakčnou radou recenzované vedecké články o ekonomike a manažmente podniku z oblasti mikroekonomiky, manažmentu, marketingu, informačných systémov, riadenia ľudských zdrojov, ako aj ďalších oblastí podnikovej praxe.Pozornosť bude venovaná aj prezentácii medzinárodných projektov zameraných na pomoc podnikom a regiónom v procese postupného začlenenia do jednotného ekonomického priestoru Európskej únie. -- ISSN 1336-4103

    65.012.4
    BA004
Počet záznamov: 1