Počet záznamov: 1  

K ekonomickému stimulovaniu kreativity a tvorby inovácií

  1. Jemala, Ľubomír K ekonomickému stimulovaniu kreativity a tvorby inovácií / Ľubomír Jemala. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - V ére pozitívnej (humánnej) kreativity má, resp. bude mať veľký význam cieľovo nastavené odmeňovanie kreatívnych osobností v závislosti od skutočného konkrétneho tvorivého prínosu. Popis a ciele metódy Cieľovo-projektové stimulovanie technických tvorivých pracovníkov (CPS TTP). Rozdeľovanie odmeny. Hypotetický príklad. Koeficient invenčnosti a tvorivosti.

    In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. -- ISSN 1336-7420. -- Roč. 5, č. 4 (2009), s. 58-62

    I. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Roč. 5, č. 4 (2009), s. 58-62

    331.2
    BA004