Počet záznamov: 1  

Nové dimenzie súťažnej politiky v Slovenskej republike

  1. Tokárová, Mária Nové dimenzie súťažnej politiky v Slovenskej republike / Mária Tokárová. -- VEGA 1/0605/08 - VEGA 1/0414/09 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Ciele súťažnej politiky. Udržanie zdravého stupňa rivality medzi subjektmi na trhoch tovarov a služieb. Nové prístupy k súťažnej politike v Slovenskej republike. Dohody obmedzujúce súťaž. Zneužívanie dominantného postavenia. Koncentrácia podnikov.

    In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : vzdelanosť - efektívna verejná správa - podnikanie v regiónoch : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 5. výročia vzniku Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Bratislava 19. novembra 2009. -- Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-970272-2-3. -- s. 355-366

    I. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : vzdelanosť - efektívna verejná správa - podnikanie v regiónoch zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 5. výročia vzniku Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Bratislava 19. novembra 2009. -- s. 355-366

    338.2
    BA004