Počet záznamov: 1  

Makroekonomický pohľad na vznik nových trendov na trhu práce v aktuálne prebiehajúcej hospodárskej recesii

  1. Michaličková, Lenka Makroekonomický pohľad na vznik nových trendov na trhu práce v aktuálne prebiehajúcej hospodárskej recesii / Lenka Michaličková. -- Graf, tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Trendy na trhu práce v prebiehajúcej hospodárskej kríze z makroekonomického hľadiska. Celý príspevok sa sústreďuje na prepojenie vplyvu makroekonomických ukazovateľov na trh práce a na vznik nových javov. Príspevok sa zameriava podrobne na znižovanie nezamestnanosti, rast zamestnanosti, ceny, mzdy, infláciu. Ostatné trendy popisuje parciálne v rámci komplexného zhrnutia javov, ktoré sa na trhu práce vyskytujú.

    In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. -- Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2822-1. -- S. [1-9]

    I. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 5.-6. november 2009. -- S. [1-9]

    331.5
    BA004