Počet záznamov: 1  

Zákon z 5. novembra 2009 o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  1. Zákon z 5. novembra 2009 o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. -- Zákon upravuje niektoré opatrenia týkajúce sa strategicky významných obchodných spoločností ako opatrení na zmiernenie krízovej ekonomickej situácie strategickej spoločnosti a vplyvov globálnej hospodárskej krízy. Za zákonom nasleduje aktualizovaná dôvodová správa k novému zákonu.

    In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. -- Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. -- ISSN 1335-9568. -- Roč. 16, č. 21-22 (2009), s. 199-206

    I. MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. -- Roč. 16, č. 21-22 (2009), s. 199-206

    658.15
    BA004
Počet záznamov: 1