Počet záznamov: 1  

Smernica Rady 2009/133/ES z 19. októbra 2009 ...

  1. Smernica Rady 2009/133/ES z 19. októbra 2009 ... -- Smernica Rady 2009/133/ES ... o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestňovaní sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi - kodofikované znenie.

    In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. -- Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. -- ISSN 1335-9568. -- Roč. 16, č. 23-24 (2009), s. 422-427

    I. MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. -- Roč. 16, č. 23-24 (2009), s. 422-427

    336.2
    BA004
Počet záznamov: 1