Počet záznamov: 1  

Komparácia podnikateľkého prostredia pre malé astredné podniky na Slovensku a v Palestínskej samospráve

 1. Šúbertová, Elena Komparácia podnikateľkého prostredia pre malé astredné podniky na Slovensku a v Palestínskej samospráve / Elena Šúbertová, Raed Iriqat. -- Tab., vzorce. -- VEGA 1/0330/08 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - príspevok bol spracovaný v rámci projektu Vedeckej a edukačnej komisie VEGA pri MŠ SR, 1/0330/08 na Ekonomickej univerzite v Bratislave - Výskum a analýza významu malých a stredných podnikov v globálnej ekonomike a v národnom meradle. Komparácia spoločných čŕt a rozdielov v podnikateľskom prostredí medzi MSP v Slovenskej republike a v Palestínskej samospráve. Závery teoretického a praktického výskumu.

  In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie I.. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- 119 s. [8,09 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-2877-1. -- S. 89 - 100

  I. Iriqat, Raed
  II. Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie I.. -- S. 89 - 100

  65.011.1
  BA004
Počet záznamov: 1