Počet záznamov: 1  

Aktuálne problémy oceňovania MSP v SR

 1. Kubica, Milan Aktuálne problémy oceňovania MSP v SR / Milan Kubica, Miroslav Tóth. -- Obr. -- VEGA 1/0330/08 - Bibliogr. odkazy - príspevok vznikol ako jeden z výstupov grantovej úlohy MŠ SR VEGA 1/0330/08 na EU v Bratislave - Problematika oceňovania MSP z pohľadu predaja alebo likvidácie. Stanovenie hodnoty podnikov a vznik vyhlášky 255/2000 Z.z. Metódy a aplikácie znaleckých postupov pre MSP. Medzinárodné ohodnocovacie štandardy (Internacional Valuation Standards), IVS.

  In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- 106 s. [7,78 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-2885-6. -- S. 63 - 72

  I. Tóth, Miroslav
  II. Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.. -- S. 63 - 72

  658.16
  BA004
Počet záznamov: 1