Počet záznamov: 1  

Ďalšie profesijné vzdelávanie - významná súčasť rozvoja znalostí v podniku

  1. Matulčíková, Marta Ďalšie profesijné vzdelávanie - významná súčasť rozvoja znalostí v podniku / Marta Matulčíková. -- Obr. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - V súčasnosti sa znalosti stávajú kľúčovou podmienkou rozvoja každého subjektu. Vzniká potreba čo najefektívnejšieho zaobchádzania s vedomosťami a s ďalšími formami intelektuálneho kapitálu ako skrytými aktívami podniku. Znalosť má rôzny význam a hodnotu v závislosti od času, miesta a predpokladov toho, kto s ňou pracuje. Na rozvoji znalostí v podniku sa významnou mierou podieľa realizácia nepretržitého vzdelávania, rôzne formy vzdelávania. Úlohy komunikácie pri rozvoji znalostí v podniku. Význam akčného učenia.

    In Ekonomické znalosti pro tržní praxi : publikace vzešla z tematické mezinárodní vědecké konference v Olomouci dne 9.-10.9.2009. -- Olomouc : Katedra aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. -- ISBN ISBN 978-80-87273-02-9. -- S. 254-259

    I. Ekonomické znalosti pro tržní praxi : publikace vzešla z tematické mezinárodní vědecké konference v Olomouci dne 9.-10.9.2009. -- S. 254-259

    331.36
    BA004
Počet záznamov: 1