Počet záznamov: 1  

Asset manažment v cestnom hospodárstve

  1. Trojanová, Mária Asset manažment v cestnom hospodárstve / Mária Trojanová. -- Obr., tab. -- Bibliogr. odkazy - Asset manažment - manažment aktív je systematický proces udržovania aktív, zvyšovania aktív, zabezpečovania aktív za výhodné ceny. Spája inžinierske zásady s rozumnými podnikateľskými praktikami a ekonomickou teóriou. Základné definície manažmentu aktív, princípy manažmentu aktív, životný cyklus aktív. Postup zavádzania manažmentu aktív. Hlavný zmysel zavedenia manažmentu aktív pre riadenie cestného hospodárstva.

    In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. -- Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2009. -- ISSN 1210-0978. -- Roč. 17, č. 3-4 (2009), s. 21-26

    I. Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. -- Roč. 17, č. 3-4 (2009), s. 21-26

    656.1
    BA004