Počet záznamov: 1  

Politika podpory rozvoja sektora informačných a komunikačných technológií

  1. Pástor, Rudolf Politika podpory rozvoja sektora informačných a komunikačných technológií / Rudolf Pástor. -- Grafy. -- P 2315011 - Res. slov. Bibliogr. odkazy - Aktívna podporná politika zameraná na rozvoj sektora IKT a jej výrazný vplyv na ekonomický rast . Delenie politík IKT. Podporná politika vo vzťahu k využívaniu IKT. Oblasť IKT ako nevyhnutná podmienka napĺňania Lisabonskej stratégie. Prínos IKT v ekonomickom rozvoji krajín (Írsko, Švédsko). Príklad podpornej politiky IT v SR - Košice IT Valley. Hlavné prínosy IKT a odporúčania pre politiku.

    In Poznatková dynamika bratislavského regiónu: sektor informačných a komunikačných technológií : vedecký zborník projektu. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2897-9

    I. Poznatková dynamika bratislavského regiónu: sektor informačných a komunikačných technológií : vedecký zborník projektu

    007
    BA004
Počet záznamov: 1