Počet záznamov: 1  

Aktuálne trendy vývoja finančných trhov a ekonomík

  1. Bikár, Miloš Aktuálne trendy vývoja finančných trhov a ekonomík / Miloš Bikár. -- Grafy, tab. -- VEGA 1/4585/07 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Príčiny finančnej a hospodárskej krízy. Kanály, ktorými kríza preniká do reálnej ekonomiky. Zotavenie ekonomík po hlbokej recesii. Zvýšená regulácia bankového sektora a ratingových agentúr.

    In Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- 130 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2930-3. -- S. 6-12

    I. Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment. -- S. 6-12

    336.76
    BA004
Počet záznamov: 1